Morse per macchine, Godroni

Morse per macchine, Godroni